Search for:
spinner

Constantijn Huygens als componist

do 16 aug 2007

De componeerkunsten van de 17e eeuwse Nederlandse ambtenaar, dichter en amateur-musicus Constantijn Huygens bij Entrata van 23 aug. om 13u. in het programma Pathodia Occupati.

Huygens schreef in 1647 de liedbundel Pathodia Sacra et Profana Occupati, oftewel "Gevoelige liederen, geestelijke en wereldlijke, door een drukbezet man". Veel liederen hieruit worden uitgevoerd door Nederlandse musici zoals sopraan Anne Grimm, tenoren Nico van der Meel en Harry van Berne en bassen Peter Kooij en Jasper Schweppe. Ook luitist Willem Mook zal luitwerken spelen uit de enorme muziekcollectie van Constantijn Huygens.
Anne Grimm Anne Grimm
Pathodia Occupati bij Entrata: donderdag 23 augustus van 13u. tot 14u.
Erna, bij Concertzender Live, Bach’s Die Kunst der Fuge in een nieuwe bewerking van Jan Willem de Vriend. Opgenomen op 15 juni j.l. en wel zeer dicht op de ontstaansgrond: in de Festsaal des Alten Rathauses te Leipzig.
Jan Willem de Vriend
Jan Willem de Vriend
Concertzender Live: donderdag 23 augustus van 14u. tot 16u.