Search for:
spinner

Kamervragen over toekomst Concertzender

zo 19 okt 2008

Wij hebben vernomen dat de zorg over de netelige situatie van de Concertzender binnen de Publieke Omroep inmiddels ook de politiek heeft bereikt. Tweede Kamerlid Boris van der Ham (D66) heeft vragen gesteld aan de minister van OC&W over het voortbestaan van de Concertzender. Binnen circa drie weken worden de antwoorden verwacht.

1) Bent u bekend met de berichtgeving over het voornemen van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Omroep Stichting om een einde te maken aan Concertzender als radiostation[1] en de brief van de programmaraad Amstelveen aangaande de beschikbaarheid van Concertzender[2]?
2) Bent u het met de stellingname eens dat Concertzender een unieke programmering verzorgt van serieuze muziek die niet te vinden is op andere publieke radiostations en een unieke bijdrage levert aan het Nederlandse culturele leven waaronder de podia, en daarmee aanvullend is op de programmering van Radio 4 en Radio 6?
3) Welke taak heeft de Nederlandse Publieke Omroep in uw optiek in de zorg voor het vastleggen van en verspreiden van de zgn. ‘kwetsbare’ serieuze muziek, dat wil zeggen: muziek die kleinere doelgroepen aanspreekt?
4) Wat is uw oordeel over de situatie dat de Raad van Bestuur van de Nederlandse Omroep Stichting niet toestaat dat Concertzender geadviseerd wordt in het wettelijke basispakket (Mediawet artikel 82k eerste lid) en waarom?
5) Bent u bereid de Raad van Bestuur van de Nederlandse Omroep Stichting aan te spreken op haar voornemens om Concertzender in haar huidige radiovorm op te heffen? Kunt u uw antwoord toelichten?
6) Hoe verhouden wettelijke taakstellingen die programma’s van de publieke omroep voorschrijven om “op evenwichtige wijze een beeld van de samenleving en van de onder de bevolking levende interesses en inzichten op maatschappelijk, cultureel en levensbeschouwelijk gebied te geven” (mediawet) zich tot het ontnemen voor de DVB-T (digitale ether) en kabelradiodistributie voor Concertzender?[3]

[1] “Raad van Bestuur wil stekker uit Concertzender trekken”, Broadcast Magazine, 31-8-2008 http://www.broadcastmagazine.nl/nieuws/bericht/raad-van-bestuur-wil-stekker-uit-concertzender-trekken/
“Zendermanager Radio 4/6 wil einde Concertzender; Raad van Bestuur laat discussie open”, 12 augustus 2008 http://dutchmedia.nl/blog/?p=1347
[2] De brief van de programmaraad Amstelveen is te vinden op
http://www.kabelraden.nl/nieuws/programmaraadnieuws/ni/14482/amstelveen-stuurt-brief-aan-raad-van-bestuur-npo-over-beschikbaarheid-concertzender/ http://czmoetblijven.blogspot.com/
[3] Artikel 13c, huidige Mediawet. In de nieuwe nog niet in werking getreden Mediawet 20.. artikel 2.1 tweede lid staat vermeld dat “Publieke mediadiensten voldoen aan democratische, sociale en culturele behoeften van de Nederlandse samenleving door het aanbieden van media-aanbod” alsmede dat deze onder b “op evenwichtige wijze een beeld van de samenleving geeft en de pluriformiteit van onder de bevolking levende overtuigingen, opvattingen en interesses op maatschappelijk, cultureel en levensbeschouwelijk gebied weerspiegelt” en onder c expliciet vermeldt dat in het bijzonder aandacht bestaat voor kleine doelgroepen.

Bron: D66