Search for:
spinner

Oorgetuige #26: Lenins bruidssluier

ma 13 sep 2010

In deze aflevering van ‘Alles ter nagedachtenis aan jou…’, Russische muziek van de 20e eeuw. We besteden aandacht aan werken die tot stand kwamen rond of vanwege de dood van Lenin in 1924.
De proletarische Victoriabaars vreet zich een weg door al het andere leven, dat overwoekerd raakt door de bolsjewistische bodembedekker de bruidssluier, misschien niet toevallig ‘Russian vine’ in het Engels.
Toch bevinden we ons nog in de ‘vegetarische jaren’, aldus Anna Achmatova.
Luister maandag 13 september naar muziek van onder meer:
– Sjostakovitsj
– Mosolov
– Roslavets
– Protopopov
– Veprik
– Krejn
– Chatsjatoerjan
‘Alles ter nagedachtenis aan jou’
Deze dichtregel van Aleksandr Poesjkin uit 1825 gaf dichteres Anna Achmátova als motto mee aan haar Noordelijke Elegieën. 
Dat is een gedichtencyclus die ze schreef in 1 van de zwartste perioden van haar land en haar leven, tussen 1940 en 1955. 
We zitten daarmee ineens in het hart van Rusland in de 20e eeuw, in de Sovjet-Unie tijdens de Grote Vaderlandse Oorlog.
Met deze 2 grote Russische dichters proberen we ook de ziel van Rusland te naderen. Want, zoals Aleksandr Herzen zei na lezing van Gogols Dode Zielen: "De Russische ziel had in potentie veel te bieden."